Modranská muzeálna spoločnosť
Zahraničné podujatia
2013
V spolupráci s akademickou maliarkou a reštaurátorkou Vierou D'Agostini rod. Pridalovou boli realizované viaceré aktivity prezentujúce Slovensko vo Francúzsku. Na viacerých z nich sa podieľala i muzeálna spoločnosť panelmi o Slovensku - história, turistika, malokarpatská vínna cesta, Modra, ktoré pripravila členka MMS Viera Jančovičová.

Panel1
Panel2
Panel3
Panel4
Júl 2013
Slovenská verzia panelov
Júl 2013
Francúzska verzia panelov
Panel1fr
Panel2fr
Panel3fr
Panel4fr
2010

Modranská muzeálna spoločnosť v spolupráci so Slovenským inštitútom v Paríži pripravila panelovú výstavu „Ľudovít Štúr a zrod moderného slovenského národa“, ktorej autorkou je PhDr. Beáta Mihalkovičová, kurátorka SNM - Múzea Ľudovíta Štúra v Modre. Výstava predstavila život a tvorbu tejto jedinečnej osobnosti Slovenska návštevníkom Slovenského inštitútu v Paríži a študentom stredných škôl vo viacerých francúzskych mestách.
Francúzska verzia panelov
w01FRpanel2
w02FRpanel2
w03FRpanel4
w4FRpanel1
w5FRpanel1
w6FRpanel1
w07FRpanel2
w8FRpanel1
w09FRpanel3
w10FRpanel2
w11FRpanel2
w12FRpanel2
© 2015 Katarína Bachanová