Modranská muzeálna spoločnosť
Výbor MMS

Predseda:          Ing. Vladimír Medlen

Podpredseda:  PhDr. Viera Jančovičová
                              Mgr. Juraj Peržo

Členovia             Zdenka Brunovská
                              Dagmar Šustáková
                              Dagmar Urlandová
                              Anton Kováč
                              Ing. Katarína Bachanová, PhD.

Revízna komisia:
                       Doc. RNDr. Karol Erdelský, CSc.
                       Miroslav Šimko
                       Ing. Jozef Šimeček
© 2015 Katarína Bachanová