Modranská muzeálna spoločnosť
Uvedenie kníh
RNDr. Oľga Erdelská,DrSc a kolektív:
Atlas liečivých rastlín
26.apríl 2013

RNDr. Oľga Erdelská, DrSc. je dlhoročnou vedeckou pracovníčkou Botanického ústavu SAV a spoluzakladajúca členka Modranskej muzeálnej spoločnosti.
Podtitulom uvedenia publikácie, bolo aj jej venovanie významnému slovenskému botanikovi, archeológovi, múzejníkovi a kňazovi Andrejovi Kmeťovi pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia. Atlas liečivých rastlín obsahuje charakteristiky 90 liečivých rastlín, tak slovných, ako aj fotografických a obrazových. Čitateľ sa zoznámi s rastlinami voľne rastúcimi, ako aj pestovanými v záhradách. Nechýbajú rady, ako a kde ich hľadať, zbierať, spracovávať až po rady ako rastliny uskladňovať. Jednotlivé state v publikácii rozoberajú liečivé účinky rastlín pri chorobách dýchacích, tráviacich, vylučovacích, nervových či pohybových.
Edita Walterová:
Mestečko pod Kúglom
19. február 2010

Príjemné dielo je autorkinou rozpomienkou na starú Modru a všetky známe a menej známe príbehy či legendy, ktoré sa o meste tradovali. Prispieva veselými i vážnymi príbehmi k oživeniu spomienok na bývalé časy, ktoré pripomínajú udalosti v Modre, ale tiež aj dnes žijúcich obyvateľov mesta - vinárov, ktorých život a činy sa odohrávajú v známom mestečku bratislavského regiónu. Knihu ilustroval výtvarník Martin Kellenberger.
Miroslav Šimko:
Prechádzka po modranskom cintoríne
16. november 2014

Knižka je nezvyčajnou publikáciou - malá svojím formátom, ale veľká svojím obsahom. Autor v nej predstavuje cintorín, na ktorom sa pochováva niekoľko storočí. Modranský cintorín je miestom odpočinku nielen Ľudovíta Štúra, ale je tu pochovaných veľa významných ľudí miestneho, no aj celoslovenského významu. Sú tu Štúrovci, Zochovci, spisovatelia, maliari, vojaci, a samozrejme vinohradníci, remeselníci, sedliaci, ale aj lekári, učitelia, k
ňazi, rehoľníčky, bývalí politickí väzni, Modrania, no i Nemodrania, ktorí sa rozlúčili s týmto svetom.
PhDr. Eva Kowalská, DrSc. Karol Kantek: Uhorská rapsódia
5. máj 2011

Kniha je venovaná životným osudom výnimočnej osobnosti druhej polovice 18. storočia, akou bol Jozef Hajnóczy, modranský rodák pochádzajúci z rodiny univerzitne vzdelaného evanjelického pedagóga a kňaza Samuela Hajnócziho. Interpretácia jeho životného príbehu, tak ako ju podávajú autori tejto knihy, je založená na svedectvách dobových dokumentov, na zhrnutí poznatkov získaných jeho početnými životopiscami, ale tiež na nových, ešte nepublikovaných objavoch, získaných ich vlastným bádaním počas práce na tejto knižke.
Kniha sa stala zavŕšením viacročnej bádateľskej aktivity, početných návštev archívov a knižníc nielen na Slovensku ale i v Maďarsku, Rakúsku, Chorvátsku a priniesla mnohé, doteraz neznáme poznatky o tejto nepochybne zaujímavej osobnosti nielen slovenských, ale aj stredoeurópskych dejín, čo sa ukázalo i na jej medzinárodnom ohlase.
Súčasťou programu prezentácie publikáne bola aj prednáška Doc. Mgr. Eduarda Chmelára, PhD. : Ľudovít Štúr - súvislosti doby a diel, v  ktorej  pútavo hovoril o význame Štúrovcoch a ich politickom programe.


© 2015 Katarína Bachanová